Plan Morgenzon

Home/Plan Morgenzon
Plan Morgenzon 2015-01-28T15:16:26+02:00

Winterswijkse aanpak!

Plan morgenzon luchtfoto

 

In de Ontwikkelingsvisie IKZIEwinterswijk zijn in 2012 de ideeën en eerste ontwerpschetsen voor Plan Morgenzon vastgelegd. Deze visie is tot stand gekomen volgens de ‘Winterswijkse Aanpak’. Dat wil zeggen dat de visie is gemaakt samen met de buren en eindgebruikers, de aanstaande zelf- en samenbouwers.

Ontwikkelingsplan en Verkeersvisie Morgenzon

De ideeën en schetsen uit de visie zijn uitgewerkt in het Ontwikkelingsplan Morgenzon. Dit plan is de blauwdruk voor bestemmingsplan Morgenzon en is ook het voorlopig ontwerp voor de openbare ruimte. Op verzoek van de buurtbewoners en de gemeenteraad is voor Plan Morgenzon ook een verkeersvisie gemaakt. Het Ontwikkelingsplan Morgenzon is afgestemd op de verkeersvisie. De gemeenteraad heeft het Ontwikkelingsplan en de Verkeersvisie Morgenzon in juli 2013 vastgesteld.

Bouwen aan de Morgenzonweg

Het ontwikkelingsplan is ten opzichte van de ontwikkelingsvisie op een aantal onderdelen gewijzigd. In de workshops met toekomstige aanstaande bouwers bleek er veel interesse te zijn om te bouwen aan de Morgenzonweg. In het ontwikkelingsplan is daarmee rekening gehouden. Om dit mogelijk te maken is één van de ontsluitingen van Plan Morgenzon opgeschoven naar de bestaande toegang van het sportterrein, via de cultuurhistorisch waardevolle toegangspoort. Tenslotte krijgt Plan Morgenzon een derde ontsluiting via de Kalverstraat, zoals geadviseerd in de verkeersvisie. Door de wegen met elkaar te verbinden wordt voorkomen dat er een barrière tussen de nieuwe en de bestaande woonwijk ontstaat. Alleen voetgangers en (brom)fietsers kunnen gebruik maken van deze verbinding. Op een later te bepalen plaats wordt de doorgaande verbinding voor autoverkeer afgesloten.

Van ontwikkelingsplan naar bestemmingsplan

Het Ontwikkelingsplan en de Verkeersvisie Morgenzon zijn ‘vertaald’ in het bestemmingsplan Morgenzon. Het bestemmingsplan is in juli 2014 in werking getreden. Op dit moment wordt Plan Morgenzon bouwrijp gemaakt. In april 2015 hopen we de eerste bouwers te verwelkomen!

Wil je het Ontwikkelingsplan en de Verkeersvisie Morgenzon bekijken? Klik dan op de link hieronder.

Locatie PlanMorgenzon: